¡Wikipedia cumple 20 años
y hay que celebrarlo!

PARTICIPA

Así fue el periplo de Adrián Estévez Iglesias en Celtic Knot

Adrian Estevez Iglesias - Cynhadledd y Cwl Celt - Celtic Knot, Aberystwyth, Wales; 2018 17

Imagen de Llywelyn2000 con licencia CC BY-SA 4.0, desde  Wikimedia Commons

Una de las ventajas que tienen la personas asociadas a Wikimedia España es la posibilidad de participar en conferencias y encuentros internacionales del Movimiento Wikimedia. Las temáticas son de lo más variadas: Wikipedia como herramienta educativa, tecnología y bases de datos libres, diversidad en el movimiento por el conocimiento libre o la importancia de que todas las personas tengan acceso a la suma del conocimiento en su propio idioma.

En esa última línea, se viene celebrando Celtic Knot, la conferencia del movimiento Wikimedia sobre lenguas celtas y vernáculas (o indígenas). Allí estuvo nuestro socio Adrián Estévez Iglesias (representando tanto a Wikimedia España como a la comunidad de Galipedia) y en este post nos cuenta cómo fue su experiencia.


Versión en galego

Celtic Knot 2018 tivo lugar o 5 e 6 de xullo deste ano en Aberystwyth, pequena localidade costeira na que ten a súa sede a Biblioteca Nacional de Gales. Nesta ocasión o evento estivo coorganizado entre esta institución e Wikimedia UK. Esta foi a segunda edición da Celtic Knot Conference. A primeira tivo lugar en Edimburgo en xullo de 2017, organizada por Wikimedia UK en relación con linguas celtas e vernáculas (ou indíxenas). Considerei que podía ser de interese para as actividades que levamos a cabo na Wikipedia en lingua galega. Púxenme en contacto con Álex Hinojo de Amical e con Iñaki López da Wikipedia vasca, que participaran nesa primeira edición, e recomendáronme que asistise. Cando se abriu o prazo presentei a proposta dunha ponencia, titulada “Literatura galega nas wikipedias: da lírica medieval á novela negra contemporánea”. A proposta foi aceptada.

As xornadas abríronse coa presentación por parte de Jason Evans, organizador do evento e traballador na Biblioteca Nacional de Gales a través dun proxecto GLAM. Evans xa participara de forma activa nas actividades da primeira edición do Celtic Knot.

O discurso inaugural correu a cargo de Eluned Morgan, Ministra do goberno de Gales para a lingua galesa e a educación permanente. Este feito, xunto coa presenza da directora da Biblioteca no discurso final, demuestra un apoio institucional bastante claro á organización do evento, que é de agradecer.

Celtic Knot Conference 2018 at NLW 01
Imagen de Jason.nlw (National LIbrary of Wales) con licencia CC0, desde Wikimedia Commons

A primeira conferencia foi por parte de Robin Owain, de Wikimedia UK, sobre os fitos da Wikipedia galesa. Resultou interesante porque non foi un mero refrito de datas e números, senón que relacionou conceptos e explicou os avances en base a causas e consecuencias.

Despois da pausa do café houbo sesións paralelas. Por un lado un obradoiro de tradución, e por outro catro charlas, ás que asistín. A primeira foi de Mark Trevethan sobre a Wikipedia en córnico. Foi moi interesante comprender a situación sociolingüística e ver como é posible que unha lingua que estivo morta e que ten unha comunidade de falantes pequena (unhas 3000 persoas) pode ter unha Wikipedia activa. A segunda conferencia, de Aaron Morris, versou sobre WiciMôn, proxecto para levar aos centros educativos a Wikipedia galesa. Despois Iñaki López falou do programa educativo vasco, o acuerdo entre a Consellaría Vasca de Educación e a Wikipedia vasca para levar o proxecto aos centros escolares, e falou tamén da Universidade Vasca de Verán. Para acabar a sesión matutina, Gwenno Griffith explicounos o funcionamento de Wiki Caerdydd, sobre a presenza da cidade de Cardiff na Wikipedia galesa.

Pola tarde houbo tamén sesións paralelas, e de novo estiven nas ponencias. Os obradoiros foron sobre WikiData, ArticlePlaceholder, Lexicographical data (o paso de Wiktionary a Wikidata) e un Tradutón (translathon) centrado en Wikidata.

A primeira ponencia foi de Gareth Morlais, e foi moi entretida: “Kit de supervivencia dixital para a túa lingua”. A segunda conferencia, de Astrid Carlsen, falou sobre a Wikipedia sami e a súa recuperación, despois dun período de baixa actividade. Despois Dafydd Tudur intentou explicar o reflexo das actividades wiki na lingua galesa. A continuación fixen a miña presentación. Houbo dúas preguntas interesantes sobre a posible implicación da Universidade de Bangor, onde hai un Centro de Estudos Galegos. A presentación está dispoñible en Commons co nome de File:Galician literature in Wikipedias.pdf. Para acabar coa primeira sesión vespertina, Koldo Biguri falounos da Txikipedia e do proxecto “1000 artigos para alumnado de entre 12 e 16 anos”.

Despois do descanso houbo tamén sesións paralelas: un obradoiro de Pau Cabot sobre a creación de caixas de información, e tres charlas, ás que asistín. A primeira foi de Duncan Brown, sobre o proxecto Llên Natur, para recoller en Wikipedia os nomes comúns de 17000 especies animais e vexetais de Gales. Despois Michael Graaf falou das Wikipedias de Suráfrica e de como se xestiona a diversidade lingüística, charla que tivo continuidade coa presentación de Daria Cybulska sobre Wikimedia UK e linguas minoritarias.

Algunhas das sesións da primeira xornada foron en galés con tradución simultánea ao inglés. Para desconectar a mente fomos a un bar nun cantil sobre a vila, onde compartimos pintas e aprendimos bailes tradicionais.

A xornada do vernes comezou cunha charla de Rebecca O’Neill, Meghan Dowling e Abigail Walsh sobre a Wikipedia en Irlanda. Despois Simon Cobb falou da fenda de linguas en WikiData, e como intentar resolvela. Logo dunha pausa houbo sesións paralelas: un obradoiro a cargo de Neil Rowlands sobre unha especie de WikiNews bilingüe en galés e inglés, e dúas charlas. A través dun vídeo, Subhashish Panigrahi explicounos como crear un arquivo dixital de linguas indíxenas. A continuación Nicolas Vigneron, de Wikisource en bretón, falou do proxecto Wikimammenn, sobre como unha pequena comunidade pode transcribir moitos libros.

Antes de comer planificáronse as sesións de Unconferenced, que terían lugar pola tarde. Parecía un pouco caótico pero saíu bastante ben. Organizouse unha visita guiada pola Biblioteca Nacional, e dous profesores da Universidade de Bangor explicaron o uso de ferramentas dixitais de recoñecemento de voz e tradución entre galés e inglés.

Antes da charla de peche oficial, e para rematar, houbo unha sesión moi interesante de metacognición, dirixida por Jason Evans. Comentouse o aprendido, os retos aos que nos enfrontamos agora cos coñecementos adquiridos, e a posibilidade-necesidade de ir organizando o seguinte encontro.

Adrián Estévez Iglesias

Versión en castellano

Celtic Knot 2018 tuvo lugar el 5 y 6 de julio de este año en Aberystwyth, pequeña localidad costera en la que tiene su sede la Biblioteca Nacional de Gales. En esta ocasión el evento estuvo coorganizado entre esta institución y Wikimedia UK. Esta fue la segunda edición de la Celtic Knot Conference. La primera tuvo lugar en Edimburgo en julio de 2017, organizada por Wikimedia UK en relación con lenguas celtas y vernáculas (o indígenas). Consideré que podía ser de interés para las actividades que llevamos a cabo en la Wikipedia en lengua gallega. Me puse en contacto con Álex Hinojo de Amical y con Iñaki López de la wikipedia vasca, que habían participado en esa primera edición, y me recomendaron que asistiese. Cuando se abrió el plazo presenté la propuesta de una ponencia, titulada “Literatura gallega en las wikipedias: de la lírica medieval a la novela negra contemporánea”. La propuesta fue aceptada.

Celtic Knot Conference 2018 at NLW 21
Imagen de Jason.nlw (National LIbrary of Wales) con licencia CC0, desde Wikimedia Commons

Las jornadas se abrieron con la presentación por parte de Jason Evans, organizador del evento y trabajador en la Biblioteca Nacional de Gales a través de un proyecto GLAM. Evans ya había participado de forma activa en las actividades de la primera edición del Celtic Knot.

El discurso inaugural corrió a cargo de Eluned Morgan, Ministra del gobierno de Gales para la lengua galesa y la educación permanente. Este hecho, junto con la presencia de la directora de la Biblioteca en el discurso final, demuestra un apoyo institucional bastante claro a la organización del evento, que es de agradecer.

La primera conferencia fue por parte de Robin Owain, de Wikimedia UK, sobre los hitos de la Wikipedia galesa. Resultó interesante porque no fue un mero refrito de fechas y números, sino que relacionó conceptos y explicó los avances en base a causas y consecuencias.

Después de la pausa del café hubo sesiones paralelas. Por un lado un taller de traducción, y por otro cuatro charlas, a las que asistí. La primera fue de Mark Trevethan sobre la Wikipedia en córnico. Fue muy interesante comprender la situación sociolingüística y ver cómo es posible que una lengua que estuvo muerta y que tiene una comunidad de hablantes pequeña (unas 3000 personas) puede tener una Wikipedia activa. La segunda conferencia, de Aaron Morris, versó sobre WiciMôn, proyecto para llevar a los centros educativos la Wikipedia galesa. Después Iñaki López habló del programa educativo vasco, el acuerdo entre la Consejería Vasca de Educación y la Wikipedia vasca para llevar el proyecto a los centros escolares, y habló también de la Universidad Vasca de Verano. Para acabar la sesión matutina, Gwenno Griffith nos explicó el funcionamiento de Wiki Caerdydd, sobre la presencia de la ciudad de Cardiff en la Wikipedia galesa.

Por la tarde hubo también sesiones paralelas, y de nuevo estuve en las ponencias. Los talleres fueron sobre WikiData, ArticlePlaceholder, Lexicographical data (el paso de Wiktionary a Wikidata) y un Tradutón (translathon) centrado en Wikidata.

La primera ponencia fue de Gareth Morlais, y fue muy entretenida: “Kit de supervivencia digital para tu lengua”. La segunda conferencia, de Astrid Carlsen, habló sobre la Wikipedia sami y su recuperación, después de un período de baja actividad. Después Dafydd Tudur intentó explicar el reflejo de las actividades wiki en la lengua galesa. A continuación hice mi presentación. Hubo dos preguntas interesantes sobre la posible implicación de la Universidad de Bangor, donde hay un Centro de Estudios Gallegos. La presentación está disponible en Commons con el nombre de File:Galician literature in Wikipedias.pdf. Para acabar con la primera sesión vespertina, Koldo Biguri nos habló de la Txikipedia y del proyecto “1000 artículos para alumnado de entre 12 y 16 años”.

Después del descanso hubo también sesiones paralelas: un taller de Pau Cabot sobre la creación de cajas de información, y tres charlas, a las que asistí. La primera fue de Duncan Brown, sobre el proyecto Llên Natur, para recoger en Wikipedia los nombres comunes de 17000 especies animales y vegetales de Gales. Después Michael Graaf habló de las Wikipedias de Suráfrica y de cómo se gestiona la diversidad lingüística, charla que tuvo continuidad con la presentación de Daria Cybulska sobre Wikimedia UK y lenguas minoritarias.

Algunas de las sesiones de la primera jornada fueron en galés con traducción simultánea al inglés. Para desconectar la mente fuimos a un bar en un acantilado sobre la ciudad, donde compartimos pintas y aprendimos bailes tradicionales.

La jornada del viernes comenzó con una charla de Rebecca O’Neill, Meghan Dowling y Abigail Walsh sobre la Wikipedia en Irlanda. Luego Simon Cobb habló de la brecha de lenguas en WikiData, y cómo intentar resolverla. Después de una pausa hubo sesiones paralelas: un taller a cargo de Neil Rowlands sobre una especie de WikiNews bilingüe en galés e inglés, y dos charlas. A través de un vídeo, Subhashish Panigrahi nos explicó cómo crear un archivo digital de lenguas indígenas. A continuació Nicolas Vigneron, de Wikisource en bretón, habló del proyecto Wikimammenn, sobre cómo una pequeña comunidad puede transcribir muchos libros.

Antes de comer se planificaron las sesiones de Unconferenced, que tendrían lugar por la tarde. Parecía un poco caótico pero salió bastante bien. Se organizó una visita guiada por la Biblioteca Nacional, y dos profesores de la Universidad de Bangor explicaron el uso de herramientas digitales de reconocimiento de voz y traducción entre galés e inglés.

Antes de la charla de cierre oficial, y para acabar, hubo una sesión muy interesante de metacognición, dirigida por Jason Evans. Se comentó lo aprendido, los retos a los que nos enfrentamos ahora con los conocimientos adquiridos, y la posibilidad-necesidad de ir organizando el siguiente encuentro.

Adrián Estévez Iglesias