¡Wikipedia cumple 20 años
y hay que celebrarlo!

PARTICIPA

Bibliowikis valencianas en Wikimedia+Libraries International Convention 2022

Por Bárbara Gascó, bibliotecaria, documentalista y socia de Wikimedia España

Versió en valencià

La primera Wikimedia+Libraries Internacional Convention va tenir lloc el 23 i 24 de juliol a la Biblioteca de la Universitat de Maynooth, prop de Dublín i cap allà que anàrem: Borja, Julia i jo.

El mer fet de viatjar amb amics a parlar dels projectes viquipedistes que duem a terme des de les biblioteques “in the land of València” ja era un bon pla, i passar de 40 graus als 24 de Dublín per a què contar-vos.

El cap de setmana va superar les nostres expectatives: bon ambient, enclavament meravellós, multilingüisme i sobretot “comboi viquipedista” com ens agrada anomenar-lo per terres valencianes.

Durant dos dies intensos prop d’un centenar de bibliotecaris i wikimedistes de tot el món ens reunirem per compartir experiències i aprendre els uns dels altres.

El diumenge a les 14h va arribar el nostre torn: el Workshop: Wikimedia + Libraries in the Land of Valencia. Un projecte elaborat per Francesc Fort, Borja Fuster, Amparo Pons i jo. Francesc no va poder assistir i vam haver de fer alguns canvis, entre ells fer la presentació en castellà (agraïdíssims a l’organització per això) i vam comptar amb David Ramírez-Ordóñez (@hiperterminal), en qualitat de chair. Un autèntic plaer! i mil gràcies pel fil de Twitter.

Fuente: Juboufer CC-BY-SA 4.0

Al Workshop, Borja Fuster, vocal de formació del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i jo presentarem les activitats wikimedia que es realitzen a la Comunitat Valenciana en col·laboració amb les biblioteques des de 2013. El “model valencià ” es pot dividir en tres sectors, amb les seues característiques pròpies.

 • Biblioteques institucionals: en el nostre cas, una biblioteca especialitzada de museu: la Biblioteca de l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
 • Biblioteca municipals: Biblioteca Pública Municipal de l’Eliana
 • Col·legis professionals: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i aliances amb altres institucions

El primer model que es va presentar va ser el Wikiprojecte de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia liderat i coordinat per la Biblioteca de l’Etno i en funcionament des del 2016. En paraules d’Amparo Pons, directora de la biblioteca, els objectius de aquest projecte sempre han estat:

 • Alliberar contingut gràfic del museu
 • Millorar el contingut existent sobre la cultura popular valenciana
 • Crear noves dinàmiques de treball en el museu i en la ciutadania
Fuente: Juboufer CC-BY-SA 4.0

El segon cas, és el de la Biblioteca Pública Municipal de l’Eliana (València), el qual coordine des del començament el 2016. El propòsit del Viquiprojecte l’Eliana és crear i millorar articles de temes relacionats amb la història local del municipi a Wikipedia i els seus projectes germans. Per dur a terme aquest projecte la biblioteca compta amb la col·laboració de l’organització de voluntaris wikipedistes Amical Wikimedia i Wikimedia Espanya, i el Centre d’Estudis Locals de l’Eliana (CEL).

Aquest any celebrarem la cinquena viquimarató dedicada al 25è aniversari de la victòria de la Copa d’Europa de l’equip d’handbol femení l’Osito l’Eliana i així, a més del merescut homenatge, aportem contingut de l’esport femení a Viquipèdia.

En paraules de Francesc: “El que fa especial la viquimarató de l’Eliana, a més de ser l’únic esdeveniment recurrent anual d’aquestes característiques que es fa a Espanya, és precisament la seua regularitat. No és “trobada per editar”, són uns amics reunint-se, que a més gaudeixen editant Viquipèdia. “

I el tercer i darrer model, consisteix en com des del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) es creen aliances amb altres institucions per realitzar projectes viquipedistes,  entre ells la formació. Amb la signatura, el 2019, dels convenis amb les associacions viquipedistes, Wikimedia España i Amical Wikimedia es potencia i formalitza la col·laboració entre viquipedistes i professionals de les biblioteques. Entre les activitats coordinades des del Col·legi destaquen:

Una altra activitat, ja més informal, va ser la recollida de paperetes electorals durant les eleccions municipals del 2019, Wikimedia España va fer una crida i allà vam acudir bibliotecaris valencians. Ho podeu comprovar fent una ullada a la categoria de Wikimedia Commons: Ballot papers per a Spanish local elections, 2019

Fuente: Bgasco CC-BY-SA 4.0

Al Workshop del #WikiLibCon, mostrarem els projectes que fem i crec que va quedar reflectit el nostre entusiasme. Som bibliotecaris compromesos amb el coneixement lliure, viquipedistes amateurs, i som plenament conscients del potencial de wikimedia a les biblioteques i a l’inrevés. L’esdeveniment de Maynooth va ser perfecte per fer-lo conèixer.

Gràcies a Núria Ferran, Laurie Bridges, Nkem Osuigwe i Rebecca O’Neill per organitzar aquest esdeveniment on s’ha pogut constatar la importància del tàndem wikimedia/biblioteques i tots els projectes que conjuntament es poden realitzar.

Gràcies a Wikimedia España per fer-se càrrec del viatge i a la Fundació Wikimedia per sufragar l’allotjament.

Mil gràcies als viquipedistes i amics valencians per fer d’aquests projectes unes “quedades” en pro del coneixement lliure i la diversió i per crear comunitat: Amparo, Montse, Lluís, Quico, Santi, Nino, Paco, …

I el darrer agraïment per als millors companys de viatge, Julia i Borja.

Versión en castellano

La primera Wikimedia+Libraries Internacional Convention tuvo lugar el 23 y 24 de julio en la Biblioteca de la Universidad de Maynooth, cerca de Dublín y para allá que nos fuimos: Borja, Julia y yo.

El mero hecho de viajar con amigos para hablar de los proyectos wikipedistas que llevamos a cabo desde las bibliotecas “in the land of Valencia” ya era un buen plan, y pasar de 40 grados a los 24 de Dublín para qué contaros. 

El fin de semana superó nuestras expectativas: buen ambiente, enclave maravilloso, multilingüismo y sobre todo “convoy wikipedista” como nos gusta llamarlo por tierras valencianas. 

Durante dos intensos días cerca de un centenar de personas bibliotecarias y wikimedistas de todo el mundo nos reunimos para compartir experiencias y aprender mutuamente.

El domingo a las 14h llegó nuestro turno: el  Workshop: Wikimedia + Libraries in the Land of Valencia. Un proyecto elaborado por Francesc Fort, Borja Fuster, Amparo Pons y yo. Francesc no pudo asistir y tuvimos que realizar algunos cambios, entre ellos hacer la presentación en castellano (agradecidísimos a la organización por ello) y contamos con David Ramírez-Ordóñez (@hiperterminal), en calidad de chair. ¡Un auténtico placer! y mil gracias por el hilo de Twitter

En el Workshop, Borja Fuster, vocal de formación del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) y yo presentamos las actividades wikimedia que se realizan en la Comunitat Valenciana en colaboración con las bibliotecas desde 2013. El “modelo valenciano” se puede dividir en tres sectores, con sus características propias.

 • Bibliotecas institucionales: en nuestro caso una biblioteca especializada de museo: la Biblioteca de l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
 • Biblioteca municipales: Biblioteca Pública Municipal de l’Eliana, donde yo trabajo.
 • Colegios profesionales: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) y alianzas con otras instituciones
Fuente: Bgasco CC-BY-SA 4.0

El primer modelo que se presentó fue el Wikiproyecto de l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia liderado y coordinado por la Biblioteca de l’Etno y en funcionamiento desde el 2016. En palabras de Amparo Pons, directora de la biblioteca, los objetivos de este proyecto siempre han sido:

 • Liberar contenido gráfico del museo
 • Mejorar el contenido existente sobre la cultura popular valenciana
 • Crear nuevas dinámicas de trabajo en el museo y en la ciudadanía

El segundo caso, es el de la Biblioteca Pública Municipal de l’Eliana (Valencia), el cual coordino desde el comienzo en 2016.  El propósito del  Wikiproyecto l’Eliana  es crear y mejorar artículos de temas relacionados con la historia local del municipio en Wikipedia y sus proyectos hermanos. Para llevar a cabo este proyecto la biblioteca cuenta con la colaboración de la organización de voluntariado wikipedista de Amical Wikimedia y Wikimedia España, y del Centro de Estudios Locales de l’Eliana (CEL).

Este año celebraremos la quinta wikimaratón dedicada al 25 aniversario de la victoria de la Copa de Europa del equipo de balonmano femenino el Osito l’Eliana y así, además del merecido homenaje, aportamos contenido del deporte femenino en Wikipedia. 

En palabras de Francesc: “Lo que hace especial la wikimaratón de l’Eliana, además de ser el único evento recurrente anual de estas características que se hace en España, es precisamente su regularidad. No es “encuentro para editar”, son unos amigos reuniéndose, que además disfrutan editando Wikipedia“.

Fuente: Bgasco CC-BY-SA 4.0

Y el tercer y último modelo, consiste en como desde el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) se crean alianzas con otras instituciones para realizar proyectos wikipedistas, entre ellos la formación. Con la firma, en 2019, de los convenios con las asociaciones wikipedistas, Wikimedia España y Amical Wikimedia se potencia y formaliza la colaboración entre wikipedistas y profesionales de las bibliotecas.  

Entre las actividades coordinadas desde el Col·legi destacan:

Otra actividad, ya más informal, fue la recogida de papeletas electorales durante las elecciones municipales de 2019, Wikimedia España hizo un llamamiento y ahí que acudimos bibliotecarios valencianos. Lo podéis comprobar echando un vistazo a la categoría de Wikimedia Commons: Ballot papers for the Spanish local elections, 2019.

Fuente: Bgasco CC-BY-SA 4.0

En el Workshop del #WikiLibCon, mostramos los proyectos que hacemos y creo que quedó reflejado nuestro entusiasmo. Somos personas bibliotecarias comprometidas con el conocimiento libre, wikipedistas amateurs,  y somos plenamente conscientes del potencial de los proyectos Wikimedia en las Bibliotecas y viceversa. El evento de Maynooth fue perfecto para darlo a conocer.

Gracias a Núria Ferran, Laurie Bridges, Nkem Osuigwe y Rebecca O’Neill por organizar este evento donde se ha podido constatar la importancia del tándem Wikimedia/Bibliotecas y todos los proyectos que conjuntamente se pueden realizar.

Gracias a Wikimedia España por hacerse cargo del viaje y a la Fundación Wikimedia por sufragar el alojamiento.

Mil gracias a las personas wikipedistas y amistades valencianas por hacer de estos proyectos unas “quedadas” en pro del conocimiento libre y la diversión y por crear comunidad: Amparo, Montse, Luis, Quico, Santi, Nino, Paco, …

Y el último agradecimiento para la mejor compañía de viaje, Julia y Borja.

Fuente: B20180 CC-BY-SA 4.0 – Wikimedia+Libraries International Convention 2022